YAB Menteri Besar Kesepuluh

Nama : Dato' Haji Rahim Bin Abu Bakar DSAP., SMP., AMN.
Tarikh : 18.07.1978 - 06.11.1981


  •  
  • Print
  • Email this page